Scope-IT homepage

Soepel inspelen op de noden van een (langlopend) project

Geen enkel project is hetzelfde. Geen enkele methodologie kan je onaangepast uitrollen.
Er is slechts één constante: de succesratio van een project stijgt met een accurate omschrijving van de scope.

Aanpak

Als projectmanager begeleid ik het project van dag 1 tot en met de oplevering of neem ik het project midden in een projectcyclus over.

Agile

Elk project en elk projectteam heeft zijn eigen dynamiek. Om soepel in te spelen op veranderende omstandigheden, is een Agile-aanpak vaak heel efficiënt en motiverend. Agile wapent een team immers met principes en methodieken om wendbaar te kunnen inspelen op een gewijzigde situatie of nieuwe wensen van de klant.

Veranderingen worden niet langer beschouwd als een hindernis of een vertraging van het proces maar worden omarmd. Ze zijn immers eigen zijn aan voortschrijdend inzicht en kunnen bijgevolg de kwaliteit van een project ten goede komen.

In de praktijk komt het erop neer dat Agile een project structureert en begeleidt in achtereenvolgende en overzichtelijke korte periodes of timeboxes. Elke timebox vormt daarbij een klein project op zich.

Scrum

Scrum is een Agile-methodiek die aanvankelijk ontwikkeld werd voor het ontwikkelen van software. Het is echter ook een perfect bruikbare gids om te gebruiken in andere ontwikkelingsprocessen waar tussentijdse objectieven moeten gehaald worden.

Centraal staat een zelfsturend team van experten die gedurende 2 tot 4 weken naar een tussentijds doel toewerken. Als Scrum-master ben ik eerder de begeleider, de coach, die ervoor zorgt dat alle voorwaarden voldaan zijn om het team optimaal te laten functioneren. Ik prioriteer de tussentijdse projectdoelen en zorg ervoor dat het project kan gevalideerd worden binnen de deadlines.

Op zoek naar een projectmanager die je bedrijf naar een volgend level kan brengen?

Maak een afspraak »