Scope-IT homepage

Laat je bedrijf duurzaam groeien
Garandeer persoonlijke groei voor je medewerkers

Projectmanagement is een late roeping. Vooraleer ik expertise begon op te bouwen in het begeleiden van bedrijfsprojecten, bekleedde ik lange tijd commerciële functies die zelf onderhevig waren aan veranderingstrajecten. Ik weet dus wat de impact van verandering kan zijn in een team, een afdeling, een bedrijf.

Het succes van een project hangt in grote mate af van het nut dat de stakeholders eraan toeschrijven. Doorgaans duurt het een tijd vooraleer iedere betrokkene ervan overtuigd geraakt dat de nieuwe stap die zijn bedrijf zet, een stap in de goede richting is die ook een persoonlijke groei zal mogelijk maken.

Grondige analyse

Ik kom aan boord als begeleider of facilitator, om binnen een afgemeten tijd een doel te bereiken. Voor de uitvoering ben ik aangewezen op een team waar steevast heel wat expertise aanwezig is. Mijn antwoord op gevoelens van twijfel en wantrouwen is vooral gebaseerd op een grondige analyse van de noden, begrip voor de visies van alle mensen die bij het project betrokken zijn en open communicatie om alle neuzen in de juiste richting te draaien. Een veranderingstraject dat breed gedragen wordt en van binnenuit vorm krijgt, heeft tenslotte het meeste kans om snel succes te oogsten.

IT or non-IT

De ’IT’ in Scope-IT staat niet per se voor ‘informatietechnologie’. Door mijn opleiding ben ik in staat om zowel IT als non IT-projecten te leiden. De jongste jaren heb ik echter heel wat expertise verzameld in het introduceren van SAP en e-invoice-oplossingen. Mijn aanpak is allerminst theoretisch maar oplossingsgericht. Ik maak echter dankbaar gebruik van de methodologieën waar ik tijdens mijn opleiding tot PMI-certified projectmanager en Scrum Master heb kennisgemaakt.

De ’IT’ staat daarom evengoed voor ‘het project’ waarvan ik bij aanvang de scope helder in beeld wil krijgen, om vervolgens de tijd en de middelen om het te bereiken nauwkeurig te kunnen bewaken.

PMI gecertifieerd projectmanager Koen Debaveye

Koen Debaveye

Contacteer mij »