Scope-IT homepage

3 Certificaten om toe te passen op uw project

Op het einde van een project wil u met een nieuw product, een innovatief proces of een nieuwe dienst meerwaarde kunnen genereren. Dit is in mijn ogen slechts een deel van een geslaagd project. Alleen als op weg naar het einddoel ook het proces kosten- en tijdsintensief is verlopen, spreek ik van een succesvol project.

Met dat doel heb ik mij de voorbije jaren bijgeschoold als:

PMI-gecertifieerd projectmanagement professional

Het Project Management Institute is een organisatie die sinds 1969 ijvert voor een kwalitatieve en gestructureerde aanpak van projectmanagement. Het Project Management Professional (PMP) certificaat dat door het Instituut wordt uitgereikt, is wereldwijd de standaard geworden voor projectmanagement.

Het wordt enkel uitgereikt aan projectmanagers die aan strenge criteria voldoen en die kunnen aantonen dat ze een doorgedreven professionalisering van het beroep toegewijd zijn.

Minimaal 3 jaar en 4.500 uren bewezen ervaring als projectleider in alle onderdelen van het projectmanagement zoals het bepalen van de scope, planning, risicoanalyse, kwaliteitscontrole en projectcommunicatie.

Projecten begeleid door een PMP-gecertifieerde projectmanager hebben meer kans om binnen budget en op tijd opgeleverd te worden.
Ik behaalde het PMP-certificaat in 2015.

Scrum Master

Scrum is een Agile-methodiek die aanvankelijk, maar al lang niet meer uitsluitend, toegepast werd voor softwareontwikkeling. Centraal staat een zelfsturend team van experten die naar tussentijdse doelen toewerken. Scrum maximaliseert de kwaliteit van het project door de controle, de flexibiliteit en de return on investment te optimaliseren.

Als Scrum-master ben ik een ondersteunend coach. Ik zorgt ervoor dat alle voorwaarden voldaan zijn om Scrum te implementeren en het team optimaal te laten functioneren binnen de deadlines.

Prince2 projectmanager

Prince2 is een projectmanagementmethodologie, bedoeld om een project in een gecontroleerde omgeving optimaal te organiseren en te beheren. Als projectmanager ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.

De methode staat of valt met deze 7 principes:

  • Ononderbroken zakelijke rechtvaardiging om te vermijden dat een project eindeloos doorgaat zonder meerwaarde.
  • Leer van ervaringen
  • Rollen en verantwoordelijkheden liggen vast van bij de aanvang
  • Deel het project op in beheersbare stadia
  • Escaleer alleen bij uitzonderingen
  • Plan en stuur op productvereisten
  • Schaal de methode waar nodig

Lees meer over mijn aanpak »